Share/Bookmark

२७ जाने, २०१०

बाजारात जेवढे PANIC जास्त तेवढ्या खरेदी संधी अधिक !

काल २६ जाने.ची सुटी असल्याने, कालच्या आशियाई बाजारांच्या घसरणीचा परिणाम आज बघायला मिळाला.त्यामानाने आज आशियाई बाजार कमी घसरले.उद्या सेटलमेंट व परवा RBI चे जाहीर होणारे धोरण यामुळे बाजारात चिंता आहे.यादरम्यान मी केलेली काही निरीक्षणे याप्रमाणे-
  • आज SBI,DLF,Tata Motor Tata Steel, यात विशेष घट दिसली. 
  • सेन्सेक्स व इतर शेअरच्या मानाने RIL गेले काही दिवसात खूप कमी प्रमाणात म्हणजे फक्त ७ ते ८ टक्के पडला, त्या तुलनेत टाटा स्टील, SBI इ.शेअर जवळ जवळ १५ टक्क्याने पडले आहेत.
  • भारती एअरटेल अजिबात पडला नाही, सोमवारी तर त्यात चक्क वाढ दिसली.
  • सेन्सेक्सच्या मानाने जे शेअर जास्त पडतात  -वा वाढतात- ( म्हणजेच ज्यांचा "बीटा फेक्टर " जास्त आहे ) त्यांचा शोर्ट टर्म ट्रेडींगसाठी विचार अवश्य करा. 
  • बाजारात PANIC निर्माण होत आहे.२९ ता. नंतर पडझड तीव्र झाली तर बरेच चांगले शेअर "OVERSOLD" होतील- याचाच आपण फायदा उठवायचा आहे. बाजारात जेवढे PANIC जास्त तेवढ्या खरेदी संधी अधिक !
  • बाजार अगदी तळाला येण्याची वाट बघितल्यास एका दिवशी अचानक तो ४०० ते ५०० अंशांनी वरतीच उघडेल अशी शक्यता. तेव्हा सावकाश खरेदी चालू ठेवा.(मी तशी ठेवली आहे.) 
  • सत्यममध्ये  ऐन PANIC  होते तेव्हा म्हणजे तो १५ ते २० रु.ना मिळत असताना खरेदी केलेले किती जण आहेत ? अगदी थोडके ! पण सध्याच्या वातावरणातही ते भाग्यवान पांचपट फायद्यावर बसले आहेत हे ध्यानात घ्या.आपल्या एकूण बाजाराची स्थिती त्यावेळच्या सत्यमसारखी वाईट नक्कीच नाही, मग भिती कसली ?
  • माझ्या आधीच्या अंदाजाप्रमाणे साखर ( व एकूणच जीवनावश्यक वस्तू ) महागाईवरून उठलेले वादळ शमले नसताना बजाज हिंद मात्र सोमवारी व आज जोरात होता. बाजार आणखी पडला तर तो खाली येइलही पण वातावरण सुधारल्यावर तो बघा कसा उड्या मारेल ते ! 
  • तसेच रोल्टा बाजाराला न जुमानता झेप घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे- हेरून ठेवा !  
  • इंडीया सिमेंट OVERSOLD  वाटतो आहे. 

Read more »