Share/Bookmark

२० एप्रि, २०१०

WISH YOU ALL .HAPPY TRADING !

य़ा ब्लोगला मिळत असलेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहून मी लिखाण थांबविण्याचा निर्णय घेत आहे.असे वाटले होते कि टीका झाली तरी चालेल, पण दखल घेतली जावी.मात्र ही अपेक्षा फोल ठरत आहे. चूका दाखवाव्यात एवढेही माझे लिखाण अपीलींग नसेल तर ते थांबविणे बरे. ज्या कोणी अपवादाने दखल घेतली आहे त्यांचे आभार.
WISH YOU ALL .HAPPY TRADING !
            

Read more »