Share/Bookmark

२१ फेब्रु, २०१३

लॉन्ग स्ट्रॅडल ( LONG STRADDLE ) स्ट्रॅटेजी –ऑप्शन ट्रेडींगच्या अनेक स्ट्रॅटेजीज आहेत आणि काही मुख्य स्ट्रॅटेजी सोडल्या तर बाकीच्या एकतर मुख्य स्ट्रॅटेजीजच्या ‘मिरर इमेज’ वा बरोब्बर उलट स्ट्रॅटेजीज आहेत, किंवा अधिक गुंतागुंतीच्या आहेत, शिवाय ऑप्शन्स बरोबर फ्युचर्स वा स्टॉक्स मध्ये पोझीशन्स घेवून त्या तयार केल्या आहेत. अशा विविध स्ट्रॅटेजीज या बाजाराच्या एखाद्या ठराविक स्थितीमध्ये वापरण्यात येतात. उदा. आपण गेल्या भागात पाहिले कि ‘कव्हर्ड कॉल’ ही बुलीश न्युट्रल प्रकारची स्ट्रॅटेजी आहे, म्हणजेच बाजार हा बुलीश वा न्युट्रल रहाण्याची अपेक्षा असेल तर ती वापरतात. त्याच्या बरोब्बर उलट अशी म्हणजेच बेअरीश न्युट्रल स्ट्रेटेजी आहे ती ‘कव्हर्ड पुट’ स्ट्रेटेजी’ ! ज्यात एखादा शेअर हा स्वस्त होईल वा विशेष हालचाल दाखवणार नाही अशा अपेक्षेने त्या स्टॉकमध्ये शॉर्टसेलींग करून त्याचवेळी OTM पुटची म्हणजेच खालील बाजूच्या स्ट्राईक प्राईजच्या पुटची विक्री करणे. याद्वारे जर त्या स्टॉकमध्ये अपेक्षेनुसार घसरण झाली तर वा त्याने विशेष हालचाल केली नाही तरीही फायदा मिळतो. स्टॉक वाढला तर झालेल्या नुकसानातून पुटची विक्री करून मिळालेला प्रिमिअम वजा होतो. अशा प्रकारे ‘कव्हर्ड पुट’ ही ‘कव्हर्ड कॉल’ची मिरर इमेज ठरते. अशा प्रकारे वापरात असलेल्या अनेक स्ट्रॅटेजीजपैकी बाजाराच्या स्थितीनुसार वा आपल्या स्वतःच्या शैलीनुसार आपण आपली निवड करावी लागते. अशा सर्वच स्ट्रॅटेजीजविषयी लिहीणे या ब्लॉगवर शक्य नसले तरी काही वेगळ्या प्रकारच्या आणि मला उपयुक्त वाटलेल्या स्ट्रेटेजीज मात्र आपण बघणारच आहोत.

 आज आपण एका वेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रॅटेजीची ओळख करून घेवूया. ‘वेगळ्या’ म्हणण्याचे कारण असे की आधी पाहिलेल्या स्ट्रॅटेजीज या बाजाराच्या ठराविक दिशेची अपेक्षा ठेवून तयार केलेल्या आहेत, आणि आजची आपली स्ट्रॅटेजी ही बाजाराच्या दिशेवर मुळीच अवलंबून नाही !

 अनेक वेळा बाजाराची दिशा काय राहील याचा अंदाज आपल्याला मुळीच येत नाही, किंवा एखादी महत्वाची घटना घडणार असते, मात्र त्याचा बाजारावर अनुकुल परिणाम होईल कि प्रतिकूल हे ‘अगोदर’ सांगणे अशक्य असते. उदा. कंपनीचे रिझल्ट कसे असतील वा रिजर्व बॅंकेचा व्याजदराविषयीचा निर्णय काय राहील, याविषयी आधी सांगता येत नाही, मात्र त्याचा मोठा परिणाम बाजारावर होवू शकतो. अशा वेळी बाजार मोठी हालचाल तर करतो, मात्र ती कुठल्या दिशेला ते सांगता येत नसल्याने स्ट्रॅटेजी कशी ठरवणार ?

 फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी अशीच एक मोठी घटना होणार आहे- नाही का ? बरोबर ओळखलेत ! बजेट ! या बजेटचा परिणाम मोठा असण्याची शक्यता असली, तरी त्यानंतर बाजाराची दिशा कोणती असेल हे कुणालाच सांगता येत नाही. मग अशा वेळी एक ऑप्शन ट्रेडर काय करेल ?

लॉन्ग स्ट्रॅडल ( LONG STRADDLE ) स्ट्रॅटेजी –

 बाजारात कुठल्याही दिशेला, पण मोठी हालचाल होण्याची शक्यता असताना म्हणजे बाजाराची वोलॅटिलिटी वाढण्याची शक्यता असताना ही स्ट्रॅटेजी वापरतात, म्हणून ‘लॉन्ग स्ट्रॅडल’ ही एक ‘वोलॅटिलिटी स्ट्रॅटेजी’ आहे. यामध्ये एकाच स्टॉक किंवा इंडेक्सचे, एकाच महिन्याचे, एकाच स्ट्राईक प्राईजचे ‘कॉल’ आणि ‘पुट’ असे दोन्ही ऑप्शन खरेदी केले जातात. ऑप्शन्सच्या प्राथमिक माहितीत आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे ऑप्शन ‘खरेदी’ करणाराचा तोटा मर्यादीत असतो आणि फायदा अमर्याद होवू शकतो. अर्थातच येथेही कॉल आणि पुट हे दोन्ही ऑप्शन खरेदी केल्याने तोटा मर्यादीत आहे आणि संभाव्य फायदा अमर्यादीत आहे. कसा ते उदाहरणाने पाहूया –

समजा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निफ्टी इंडेक्स हा सुमारे ६००० असेल, तर वर म्हटल्याप्रमाणे महिन्याअखेरीस जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पानंतरच्या संभाव्य मोठ्या हालचालीचा फायदा उचलण्यासाठी अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी, मार्च महिन्याचे ६००० या स्ट्राईक प्राईजचे कॉल व पुट असे दोन्ही एकदम खरेदी केले जातात. समजा हे दोन्ही ऑप्शन्स प्रत्येकी ९५ रु. ला उपलब्ध असतील तर प्रतिलॉट एकूण १९०*५०=९५०० रु.ची खरेदी अथवा गुंतवणूक होईल.

 लक्षांत घ्या कि हिशेबास सोपे पडावे म्हणून मदोन्ही ऑप्शनच्या किंमती ९५ घेतल्या आहेत. निफ्टी बरोब्बर ६००० असेल तर या दोन्ही किंमती साधारण समान असतील. जर निफ्टी ५९८० असेल तर ६००० च्या ‘पुट’ची किंमत थोडी जास्त असेल आणि कॉलची किंमत साहजिकच कमी असेल. याउलट जर निफ्टी ६०२० असेल तर ६००० च्या ‘कॉल’ची किंमत पुटच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल. याशिवाय बाजाराच्या त्यावेळच्या वोलॅटिलिटीवरही या किंमती अवलंबून असतील. असो.

एकदा अशी ‘लॉन्ग स्ट्रॅडल’ पोझिशन घेतली कि अर्थसंकल्पानंतर निफ्टीने कुठल्याही दिशेला हालचाल केली तर खरेदी केलेल्या कॉल व पुट यांतील एकाची किंमत वाढेल आणि दुस-याची किंमत कमी होईल. निफ्टीमधील हालचाल जितकी मोठी, तितकी या दोन्ही ऑप्शनमधली हालचालही मोठी असेल. मात्र निफ्टीमधील हालचाल पुरेशा वेगानेही व्हायला हवी, म्हणजे मार्चच्या मध्यापर्यंत तरी निफ्टीने कुठल्याही दिशेने उत्तम हालचाल दाखवायला हवी, नाहीतर ‘टाईम डिके’मुळे आपल्या ऑप्शन्सची किंमत, महिना जसा संपत जाईल तशी कमी होत जाण्याचीही शक्यता असते.  खाली याबाबतीतल्या सर्व शक्यता दाखवल्या आहेत, - अर्थातच एक्सपायरीच्या वेळेच्या.


मुळ गुंतवणूक १९० पॉइन्टची असल्याने वरील बाजूस ब्रेक-इव्हन पॉइन्ट हा ६१९० तर खालील बाजूस ५८१० असेल. (स्ट्राईक प्राईज +/- ऑप्शन्सची किंमत). वरील टेबलवरून हे लक्षांत येते कि किमान फायदा मिळवण्यासाठी निफ्टी इंडेक्स हा सुमारे २०० पॉइन्ट तरी वाढावा वा कमी व्हावा लागेल आणि अर्थपूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी तो किमान २५० पॉइन्ट तरी हलावा लागेल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम म्हणून जर तो वर वा खाली ३०० पॉइन्टनी हालला तर आपल्या मुळ ९५०० गुंतवणूकीवर ५५०० इतका फायदा होवू शकतो, आणि त्याहीपुढे तो थिअरॉटिकली अमर्यादीत असू शकतो, मात्र अर्थातच तशी शक्यता कमी असते.  

जर निफ्टी अगदी रेन्जबाऊंड राहीला आणि कुठल्याच बाजूस किमान १९० पॉइन्टने हालला नाही, तर दोन्ही ऑप्शनच्या बेरजेमध्ये घट होईल आणि असा होवू शकणारा जास्तीत जास्त तोटा मात्र मुळ गुंतवणूकीएवढा म्हणजेच १९०*५०=९५०० एवढाच मर्यादीत असेल, अर्थात असा संपूर्ण तोटा होण्याची शक्यताही कमीच असते.

प्रॅक्टीकली विचार करता मार्च महिन्याच्या तिस-या आठवड्यापर्यंत जर निफ्टीने मोठी हालचाल दाखवली नाही तर त्यानंतर २५०-३०० पॉइन्टची हालचाल होण्याची शक्यता मावळत जाते आणि ‘टाईम व्हॅल्यु’ कमी झाल्याने ऑप्शन्सची किंमत झपाट्याने कमी होवू लागते, अशा वेळेला आपली स्ट्रॅटेजी काम करत नाही हे ओळखून, एक्सपायरीची वाट न बघता, थोडीशी टाईम व्हॅल्यु शिल्लक असतानाच, मिळेल त्या किंमतीत दोन्ही ऑप्शन विकून टाकून अर्धा-अधिक प्रिमिअम परत मिळवण्याचा पर्याय खुला असतोच.

अशा प्रकारे ‘लॉन्ग स्ट्रॅडल’ स्ट्रॅटेजी ही पूर्णपणे ‘वोलॅटिलिटी’वर अवलंबून आहे. तोटा मर्यादीत आणि फायदा अमर्यादीत असे याचे आकर्षक स्वरूप असले, तरी ‘टाईम डिके’ या घटकामुळे महिन्याच्या सुरुवातीच्या दोन आठवड्यात फायदा मिळत असेल तर तो खिशात टाकणे जरूरी असते. एकापेक्षा अधिक लॉटचा व्यवहार असेल तर फायदा मिळत असल्यास अर्धे-अधिक लॉट विकून टाकून उर्वरीत लॉटसह एक्सपायरीची वाट बघण्यास हरकत नाही.

माझ्या निरीक्षणानुसार साधारणपणे ३ महिन्यातून एखाद्याच वेळेला निफ्टी हा मोठी हालचाल करतो आणि २ महिने तो रेन्जबाऊंड असण्याची शक्यता असते. कमीतकमी किंमतीला दोन्ही ऑप्शन खरेदी करण्यासाठी काहीजण थोडे उशीरा म्हणजे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्या अखेर खरेदी करणे पसंत करतात. तसेच बाजारात वोलॅटिलिटी कमी असताना ऑप्शन्सच्या किंमती कमी असतात, तेव्हाही खरेदी करणे उचित ठरते.  अर्थात एखादी मोठी घटना कधी आहे हे लक्षांत घेवून, तसेच याबाबत आपली स्वतःची निरीक्षणे करूनच असे निर्णय घ्यावेत.

बाजाराची दिशा माहीत नसूनही निफ्टीमधील मोठ्या हालचालीचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने ही स्ट्रॅटेजी वापरायला हरकत नाही, मात्र नेहमीच ऑप्शन बायरच्या विरोधात काम करणा-या ‘टाईम डिके’चे योग्य ते भान ठेवूनच, असे माझे मत आहे. पुढील काही पोस्टमध्ये ऑप्शन्स मार्केटमधील या ‘टाईम डिके’ नावाच्या ‘व्हीलन’ची अधिक माहिती घेवून, त्यावर मात कशी करायची हे बघुया !
Read more »

१० फेब्रु, २०१३

कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी - दरमहा कमाई !!याआधीच्या पोस्टमध्ये ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ची ओळख करून घेतली होती. त्याविषयीच उदाहरणासह अधिक  सविस्तर माहिती घेवूया. (या उदाहरणात ब्रोकरेज,टॅक्सेस इ. चा विचार केलेला नाही)
समजा मी आणि माझ्या मित्राने प्रत्येकी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे २५० शेअर्स एकाच वेळेस खरेदी केले. (रिलायन्सची लॉट साईझ २५० असल्याने हिशेबास सोपे पडावे म्हणून हा आकडा निवडला.) ते लॉन्ग टर्मसाठी होल्ड करायचे असे आम्ही ठरवलेले असल्याने आणि सध्याचा भाव सुमारे ८६०रु. असल्याने आमची प्रत्येकी २,१५,०००रु. इतकी रक्कम यामध्ये गुंतलेली आहे. त्यावर पोस्ट वा बॅंकेत मिळू शकणारे व्याज मला मिळत नसल्याने मी ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ प्रमाणे काही रक्कम दरमहा मला मिळावी म्हणून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ९०० स्ट्राईक प्राईजचा OTM कॉल ऑप्शन ७रु.या किंमतीस मी विकला. प्रिमिअमची रक्कम म्हणून मला २५०*७=१७५०रु.लगेचच मिळाले. माझ्या मित्राने मात्र तसे काही न करता फक्त रिलायन्सचे शेअर्स होल्ड करायचे ठरवले.
यानंतर सदर महिन्यात पुढील तीन शक्यता आहेत.
१) रिलायन्सचा भाव थोडासा वाढेल मात्र एक्सपायरीच्या दिवशी तो ९०० रु.पेक्षा खाली राहील.
२) रिलायन्सचा भाव एक्सपायरीच्या दिवशी ९०० पेक्षा जास्त राहील.
३) रिलायन्सचा भाव खरेदी किंमतीच्याही खाली म्हणजे ८६० च्याही खाली घसरेल.
आता पहिल्या शक्यतेनुसार समजा रिलायन्सचा भाव एक्सपायरीच्या दिवशी ८७० एवढा असेल तर माझा शेअरच्या किंमतीतील फायदा २५०*१०=२५०० रु. आणि कॉल विक्री करून मिळवलेला प्रिमिअम १७५० रु. असा एकूण ४२५०रु. एवढा असेल. त्याच वेळेस माझ्या मित्राचा फायदा २५००रु. एवढाच असेल.
  दुस-या शक्यतेनुसार रिलायन्सचा भाव एक्सपायरीच्या दिवशी ९२०रु. एवढा असेल तर अर्थातच मी विकलेल्या कॉल ऑप्शनच्या खरेदीदाराकडून हा ऑप्शन एक्सरसाईझ केला जाईल. (लक्षांत घ्या- मी ९०० चा कॉल ऑप्शन विकला होता म्हणजेच रिलायन्सचे शेअर ९००रु. एवढ्या किंमतीत ‘खरेदी करण्याचा हक्क’ मी दुस-याला विकला होता. रिलायन्सचा भाव ९२० झाला असल्याने हा ऑप्शन खरेदी करणारा साहजिकच हा हक्क बजावणार !) अशा वेळेस मला माझे रिलायन्सचे २५० शेअर्स ९०० रु. एवढ्या किंमतीतच विकावे लागतील. म्हणजे निव्वळ शेअर्समधील फायदा हा मर्यादीत असेल. (किंवा असे करायचे नसल्यास सदर ९०० चा कॉल हा एक्सरसाईझ होण्यापूर्वी पडेल त्या किंमतीस मला परत खरेदी करावा लागेल. माझ्या विकलेल्या कॉल ऑप्शनची किंमत एव्हाना २० रु. (एक्सपायरीच्या वेळेची इंट्रींसिक वॅल्यु) झालेली असल्याने सदर कॉल ऑप्शन मला २५०*२०=५०००रु. एवढी किंमत देवून घ्यावा लागेल.) दोन्ही पर्यायांतील फायदा-तोटा असा-
९००चा कॉल ऑप्शन एक्सरसाईझ झाला तर रिलायन्सचे शेअर ९००रु.ला विकल्याने मला रिलायन्सच्या किंमतीतील वाढीचे २५०*४०=१०,००० आणि कॉल ऑप्शन विक्रीच्या प्रिमिअमचे १७५० मिळून एकूण ११७५० रु. फायदा होईल. समजा मी शेअर्स न विकता कॉल ऑप्शनची २०रु. दराने खरेदी केली तर मला शेअरमधील भाववाढीचा पूर्ण फायदा मिळेल, मात्र ऑप्शनच्या प्रिमिअममध्ये ५०००-१७५०=३२५०रु. एवढा तोटा होईल. तेव्हा शेअरमधील वाढीमुळे झालेला फायदा (२५०*६०=१५०००) असून त्यामधून प्रिमिअम मधील तोटा ३२५० वजा जाता मला ११७५० रु. एवढाच निव्वळ फायदा होईल. म्हणजे दोन्ही प्रकारे हिशेब एकच होईल. याचवेळी माझ्या मित्राला मात्र शेअरच्या भाववाढीचा पूर्ण फायदा घेता येईल, म्हणजेच त्याचा फायदा हा २५०*६०=१५०००रु. एवढा असेल.
आता तिसरी शक्यता बघुया. समजा रिलायन्सच्या भावात घट होवून एक्सपायरीच्या दिवशी जर हा भाव ८४० रु. एवढा असेल तर मला शेअरच्या किंमतीतील तोटा ५००० रु. होईल, मात्र आधी मिळवलेल्या प्रिमिअमची रक्कम १७५० वजा जाता निव्वळ तोटा हा ३२५० रु. चा असेल. जर एक्सपायरीच्या दिवशी रिलायन्सचा भाव ८००रु. एवढा घसरला असेल तर मात्र मला २५०*६०=१५००० तोटा व मिळवलेला प्रिमिअम वजा जाता १३२५०रु. एवढा निव्वळ तोटा होईल. या व्यवहारातील ब्रेकइव्हन पॉइन्ट ( शेअर खरेदीची किंमत - ऑप्शनची किंमत ) हा ८५३ येथे असेल म्हणजेच रिलायन्सचा भाव ८५३ च्या खाली गेला तरच माझा तोटा होईल.(यात ब्रोकरेज इ. चा विचार केलेला नाही)
 याच वेळी माझ्या मित्राला मात्र शेअरच्या किंमतीतील पूर्ण तोटा सोसावा लागेल. म्हणजेच त्याच्या बाबतीत खरेदी किंमत हीच ब्रेकइव्हन पॉइन्ट असेल.
वरील उदाहरणावरून हे नक्की झाले कि-
१) वरील तीन पैकी दोन शक्यतांमध्ये, शेअरमधील खरेदीसह कॉल ऑप्शन विकणारा म्हणजेच ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ वापरणारा हा निव्वळ शेअर होल्ड करणा-यापेक्षा फायद्यात असतो. फक्त शेअरचा भाव स्ट्राईक प्राईजपेक्षाही वाढला असेल तर त्या शक्यतेतच फक्त, निव्वळ शेअर होल्ड करणा-यास अधिक फायदा होतो. योग्य स्ट्राईक प्राईजची निवड केल्यास अशी शक्यता कमीच असते.
२) सदर स्ट्रॅटेजीनुसार OTM कॉल ऑप्शनची विक्री करून दरमहा प्रिमिअम कमवता येत असल्याने शेअर्स अधिक काळ होल्ड करण्याची क्षमता वाढते. या व्यतिरिक्त वेळोवेळी कंपनीकडून देण्यात येणारा डिव्हीडंड आणि बोनस/स्प्लिट इ.ही पदरात पाडून घेता येतात.
३) कव्हर्ड कॉल स्ट्रेटेजी ही शेअरच्या भावातील वाढीमुळे होवू शकणारा फायदा मर्यादीत ठेवते, मात्र नियमीत मिळणा-या प्रिमिअममुळे होणा-या एकूण फायद्याची शक्यता वाढलेली असते.
४) या स्ट्रॅटेजीमुळे, शेअरच्या भावातील घसरणीमुळे होणारा तोटा हा (ब्रेक इव्हन पॉइन्टपर्यंत तरी) टाळता येतो. त्याहीपेक्षा खाली भाव घसरू लागल्यास आणि तो कितीही घसरू शकत असल्याने होणारा तोटा थिअरॉटिकली अमर्यादीत असला तरी योग्य तो स्टॉपलॉस लावून शेअर्स विकण्याचा पर्याय कधीही खुला असतोच. जर ब्रेक इव्हन पॉइन्टवरच स्टॉपलॉस लावला तर तोटा पूर्णपणे टाळता येतो.( मात्र असे स्टॉपलॉसद्वारे शेअर्स विकल्यावर मुळ ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ अस्तित्वातच रहात नसून फक्त ‘कॉल विक्री’ची ( Naked Call Writing) पोझिशन रहाते. अशा प्रकारे स्टॉपलॉस लावून शेअर काढून टाकल्यावर शेअरची किंमत पुन्हा वाढून स्ट्राईक प्राईजपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता अगदीच कमी असली तरी तीही नाकारता येत नाही. मात्र त्यावरील उपाय आणि हा सर्व भाग ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’त येत नसल्याने त्याबद्दल नंतर पाहूया.)
५) आपल्या पोर्टफोलिओ मध्ये F&O गटांतील मुख्य शेअर्स असल्यास या सर्व शेअरचे बाबतीत असे OTM कॉल ऑप्शन दरमहा विकून फायदा कमवता येईल, मात्र प्रत्येक शेअर्सच्या ऑप्शनचे व्यवहार पूरेसे लिक्वीड आहेत याची खात्री करून घ्यावी. प्रमुख कंपन्यांचे बाबतीत तरी हे व्यवहार पूरेसे होत असतात. तसेच प्रत्येक शेअरची लॉट साईझ निराळी असून त्याप्रमाणात आपले होल्डींग असणे गरजेचे आहे.
 कंपनीचे रिजल्ट अथवा बोनस/स्प्लिट सारखी विशेष व मोठी बातमी नसल्यास त्या त्या महिन्यात अशी कॉल विक्री करण्यात काहीच हरकत नसते. कंपनीबाबत अगदी चांगली बातमी असेल आणि शेअरच्या भावात वाढ होण्याची खात्री वाटत असेल तर त्या महिन्यापूरते असे OTM कॉल विकणे टाळता येईल. इतर महिन्यात मात्र ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ सर्रास वापरण्यास हरकत नाही. एखाद्या कंपनीचा डिव्हीडंड डिक्लेअर झाला असल्यास त्या मोहामुळे एक्सपायरीच्या दिवशीच शेअरची किंमत ही स्ट्राईक प्राईजच्या खाली असतानाही अगदी क्वचित कॉल ऑप्शन एक्सरसाईझ होण्याची शक्यता असते, मात्र याबाबतीत आपल्या ब्रोकरकडे त्याबाबतच्या नक्की प्रोसीजरची विचारणा करावी.
 ऑप्शन सेलींगसाठी लागणारा मार्जिन जास्त असतो, मात्र शेअर होल्ड करून त्याचे कॉल विकल्यास तो थोडा कमी होण्याचीही शकयता असते. कव्हर्ड कॉल हे मुळातच कमी धोक्याचे असल्याने आपल्या ब्रोकरकडे मार्जिन कमी आकारण्याविषयी विचारणा करावी.
अशा प्रकारे शेअरबाजारात निव्वळ शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करून फायद्याची वाट बघत बसून रहाण्यापेक्षा ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’ वापरून नियमीत फायदा मिळवता येतो. तेव्हा जास्तीतजास्त वाचकांनी या सहज आणि  समजण्यास सोप्या असलेल्या ‘कव्हर्ड कॉल स्ट्रॅटेजी’चा योग्य तो फायदा करून घ्यावा आणि बदल्यात या ब्लॉगला एखादा तरी LIKE द्यावा हीच अपेक्षा !  

Read more »